Forskningsmetodik för nybörjare

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Vad är då forskning?

Oj, om jag kunde svara på det på ett riktigt enkelt sätt. 

Jag brukar i alla fall beskriva det på följande vis:

Empirisk forskning sysslar med att beskriva, förklara, predicera och kontrollera olika företeelser. I vissa forskningsansatser så vill man gärna säga att syftet är att förstå, eller att tolka. 

Det jag tror man ska tänka är i alla fall att man för det mesta vill försöka besvara olika frågor med forskning, men det finns ju samtidigt vissa forskare som anser där det är viktigt att försöka förhålla sig så neutral som möjligt och forska om möjligt helt utan bestämda idéer om vad man vill titta på (exempelvis ”grounded theory” ansatser).

För att inte gräva ner sig i denna debatt, så är nog det bästa att helt enkelt acceptera att det finns olika sätt att forska. Det faktum att det finns dessa många ingångar på forskning gör att dessa ingångar kompletterar varandra och leder till insikter och kunskaper som förmodligen inte gått att uppnå med ett mer begränsat urval av metoder. 

Jag kommer i bloggen framförallt att uppehålla mig vid metoder som jag har vana vid, och om någon tycker att jag försummar vissa forskningsmetoder är det säkert en helt korrekt iakttagelse. Som sagt, jag vill gärna rekrytera ytterligare personer som kan hjälpa till att fylla igen de luckor som jag har i mina kunskaper när det gäller forskningsmetodik.

Annonser

Filed under: Forskning,